Welkom op de internetpagina's van bou


gébou is een onderneming die zich richt op het ontwerpen en bouwkundig uitwerken van kleinschalige bouwprojecten.

Hoofddoel is om beoogde plannen om te zetten in uitvoerbare bouwplannen. Hierbij worden de mogelijkheden inzichtelijk gemaakt op esthetisch en ruimtelijk vlak. Dit door de bestaande gegevens en het wensenpakket te ordenen en te komen tot een afweging in ruimte, kosten, esthetica en duurzaamheid. Alleen op deze wijze zal het gebouw zijn afgestemd op het beoogde gebruik en zullen bovendien de bouwkosten zo laag mogelijk worden gehouden.

Wanneer u een bestaand gebouw wilt herbestemmen of verbouwen kan gébou een betrouwbare opname verrichten waarbij maten, toegepaste materialen, kleuren en constructie worden vastgelegd, mede door het maken van foto's zal dit samen een goed overzicht geven van de bestaande bebouwing.
gébou wekt vertrouwen zodat het mogelijk ook in de toekomst nog iets voor u kan (be)tekenen.